เชือกมัดฟาง ตรายักษ์ ถูกใช้ในงานเกษตรกรรรม กสิกรรม และปศุสัตว์ อย่างมากในปัจจุบัน

เชือกมัดฟาง ตรายักษ์ ได้รับความนิยมใช้ ในงานเกษตรกรรรม กสิกรรม และปศุสัตว์ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากคุณสมบัติของเชือกมัดฟาง สามารถนำไปประยุทธ์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการนำไปมัดฟาง อาทินำไปทำที่ราวแขวนอุปกรณ์ฉีดน้ำ ทำที่หุ้มเสา รั้วคอก หรือ ตาข่ายคลุมพืชผลต่างๆ (ดูรายละเอียดสินค้า)

“หลังจากเปลี่ยนมาใช้เชือกใยยักษ์ ตรายักษ์ในการทำงาน ทำให้งานไม่สะดุด และการติดต่อเรื่องทางเทคนิคกับโรงงานก็สะดวก” -ผู้ประกอบการอัดก้อนฟางแห้ง

Giant rope is a popular brand. In the field of agriculture, farming and livestock more than before. Due to the properties of the rope it can be used in many processes. In addition to the hay bales. To do so, the railing, spray equipment, covering the post, fence, netting or netting cover crops.

“After switching to the giant fiber rope. Giant brand to work. Make the job uninterrupted. And the technical contact with the factory is convenient. “- The operator of the dry straw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *